E-postlista för KursInfoanvändare

Vi har en e-postlista för användare av KursInfo. Man kan anmäla sig till listan och får därmed möjlighet att skicka e-post med frågor och funderingar till övriga KursInfoanvändare inom samarbetet. Man får då även del av alla andras e-post som skickas till listan och kan delta i diskussionerna.

För att gå med i listan skickar du en e-post från den e-postadress du vill ansluta till listan till adressen: anvandare-request@kursinfo.se.
I ämnesfältet/subject skriver du subscribe

Du kan också klicka på länken: anvandare-request@kursinfo.se

Endast e-postadresser som slutar på @his.se, @bth.se, @hb.se, @lnu.se, @oru.se, @hh.se, @mau.se, @ju.se, @hv.se, @gih.se och @fhs.se kommer att kunna ansluta sig till lista.