KONSTFACK NYA MEDLEMMAR I SAMARBETE KRING KURSINFO

Nu har även Konstfack anslutit sig som medlem i vårt samarbete kring KursInfo. I och med detta är vi nu nio lärosäten i samarbetet.

Arbetet med att implementera KursInfo på Konstfack kommer nu att starta och vi ser fram emot att få ytterligare en aktör som bidrar med idéer och input till utvecklingen av vår gemensamma produkt.

I slutet av maj kommer ett visionsarbete att genomföras där vi tillsammans tar fram en vision och Road Map för vad vi ska fokusera på den närmsta tiden och på lite längre sikt, allt för att vara bra rustade för kommande förändringar och utmaningar, inte minst när det gäller övergången till Ladok3.