ALLA LÄROSÄTEN HAR GÅTT ÖVER TILL NYA KURSINFO

Under föregående vecka tog även Högskolan i Halmstad det nya gränssnittet i bruk, vilket innebär att alla sju lärosäten nu har implementerat vårt nya KursInfo-gränssnitt. Övergången har gått relativt smärtfritt för samtliga lärosäten och nu kan vi med full kraft ägna oss åt att fortsätta vidareutveckla vårt nya gränssnitt med ny funktionalitet. Innevarande vecka pågår utveckling av sprint 3 och planering av sprint 4 kommer att göras i slutet av veckan. Leverans av KursInfo version 1.2 kommer att ske den 20 februari.

KURSINFO VERSION 1.1 SLÄPPT

Fredagen den 21 november släpptes version 1.1 av KursInfo. Den nya programvaran innehåller visuella förändringar i editorerna, ny funktionalitet och buggrättningar. I den här versionen har över 40 önskemål om förändringar eller ny funktionalitet tillgodosetts. Under de kommande två veckorna installeras den nya versionen lokalt i lärosätenas testmiljöer för att genomföra en acceptanstest och därefter kommer uppdateringen att läggas ut i den skarpa miljön till användarna.

SNART HAR ALLA GÅTT ÖVER TILL NYA KURSINFO

Sedan maj månad har fem av våra sju lärosäten gått över till vårt nya gränssnitt och nu återstår bara två införanden. Under vecka 40 kommer Högskolan i Borås att gå över och som sista lärosäte kommer Högskolan i Halmstad att gå över i vecka 45. Övergångarna har gått mycket bra och inga större problem har dykt upp hos någon. Arbetet med att ställa in roller, rättigheter och andra inställningar är ett stort arbete som kommer att fortsätta även efter själva införandet på lärosätet, men innebär å andra sidan att det finns mycket goda möjligheter att justera systemet så att det stödjer de processer som lärosätet vill jobba utifrån. Även integrationerna med andra system har visat sig fungera på samtliga lärosäten.

Arbetet med att testa version 1.1 pågår för fullt och planen att den ska vara klar att leverera i vecka 47 kvarstår. Under hösten kommer förvaltningsgruppen att arbeta intensivt med att skriva kravspecar för de önskemål som ligger i vår backlog så att dessa kan planeras in i sprintarna som börjar i vecka 47.

Onsdagen den 15 oktober genomför vi en visning av KursInfo och informerar om vårt samarbete för ett antal intreserade lärosäten.

KursInfo 1.1

Nu pågår testning av KursInfo 1.1 som vi räknar med ska kunna levereras senast vecka 47. I version 1.1 finns ett antal nya och ombyggda funktioner med bl.a. en ny verktygslåda, ny varningshantering, fler möjligheter till lokala anpassningar, inställning av grundvärden och möjlighet att skapa lokal affärslogik i systemet.

Arbetet med införandena av KursInfo 1.0 på lärosätena pågår nu för fullt. Under maj-juni har Linnéuniversitetet och Malmö Högskola genomfört sina införanden. Resultatet av detta har i stort varit mycket positivt även om några mindre problem och buggar har behövt åtgärdas. Näst på tur för införande är Högskolan i Skövde under vecka 34, Högskolan i Jönköping vecka 37, Högskolan i Borås vecka 40 samt Högskolan i Halmstad i vecka 46.

Den 21-22 augusti rivstartar förvaltningsgruppen med ett förvaltningsgruppsmöte i Karlskrona där bl.a. planering av kommande sprintar för utveckling kommer att göras.

KursInfoteamet i Skövde önskar alla en skön och avkopplande sommar och ledighet.