VI VÄLKOMNAR ÖREBRO UNIVERSITET TILL KURSINFO

Under hösten har vi haft möjlighet att få välkomna Örebro universitet som det elfte lärosätet i KursInfosamarbetet. Nu påbörjas ett intensivt implementationsarbete då Örebro räknar med att kunna börja arbeta i systemet någon gång under våren.

Fler och fler lärosäten i samarbetet går nu in i nya Ladok och utvecklingen av KursInfo fokuserar just nu främst på att säkra upp systemet gentemot dessa lärosätens processer.

Under vecka 47 kommer version 1.13 av KursInfo levereras.

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN HAR ANSLUTIT TILL SAMARBETE KRING KURSINFO

I dagarna har även Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) blivit medlemar i vårt samarbete kring KursInfo. Detta innebär att det nu är tio lärosäten som använder KursInfo som sin utbildningsdatabas och att samarbetet har vuxit från sju till tio medlemmar hittills under 2015.

Arbete pågår nu med att implementera KursInfo på Högskolan Väst och Konstfack och ett arbetet med detta kommer också inom kort att starta på GIH.

I slutet av maj genomfördes ett visionsarbete för att dra upp riktlinjerna för det fortsatta förvaltningsarbetet och ta fram en vision och Road Map för vad vi ska fokusera på den närmsta tiden och på lite längre sikt. Det som är högst prioriterat i vår Road Map är förutom att hjälpa våra nya medlemmar igång även anpassningarna inför övergången till nya Ladok och arbete med förändringar i vår databas och databasåtkomst.

I vecka 37 kommer version 1.4 av KursInfo att släppas.

KONSTFACK NYA MEDLEMMAR I SAMARBETE KRING KURSINFO

Nu har även Konstfack anslutit sig som medlem i vårt samarbete kring KursInfo. I och med detta är vi nu nio lärosäten i samarbetet.

Arbetet med att implementera KursInfo på Konstfack kommer nu att starta och vi ser fram emot att få ytterligare en aktör som bidrar med idéer och input till utvecklingen av vår gemensamma produkt.

I slutet av maj kommer ett visionsarbete att genomföras där vi tillsammans tar fram en vision och Road Map för vad vi ska fokusera på den närmsta tiden och på lite längre sikt, allt för att vara bra rustade för kommande förändringar och utmaningar, inte minst när det gäller övergången till Ladok3.

HÖGSKOLAN VÄST HAR GÅTT MED I VÅRT SAMARBETE KRING KURSINFO

Antalet lärosäten som är med i vårt samarbete kring KursInfo växer. Nu har även Högskolan Väst undertecknat samarbetsavtal och kommer under året att gå över till KursInfo som utbildningsdatabas. I och med detta är vi nu 8 lärosäten som samarbetar kring utveckling och förvaltning av KursInfo.

Under de kommande två åren står många lärosäten inför utmaningen att nuvarande Ladok kommer att ersättas med ett nytt (Ladok 3), vilket innebär att utbildningsdatabaser runt om i landet måste byggas om och anpassas för att kunna fungera med nya Ladok och det nationella antagningssystemet NyA. Detta är en av huvudorsakerna till att Högskolan Väst lämnar sin egenutvecklade utbildningsdatabas och väljer att samarbete med KursInfo.

KursInfo har i dag ingen direkt stark koppling till Ladok, vilket innebär att det inte kommer att behövas någon större ombyggnad av KursInfo när vi går över till nya Ladok. Däremot kommer metoden för överföring av information från KursInfo till Ladok och NyA att förändras radikalt och en ny teknik för detta kommer att införas. Detta arbete kommer att påbörjas under året så att vi kan vara klara när det är dax att gå över till nya Ladok. Övergången kommer att ske med start våren 2016 fram till 2017 för de flesta lärosäten, men både Linnéuniversitetet och Högskolan Väst är pilotlärosäten för införandet av nya Ladok, vilket innebär att de kommer att börja gå över till detta redan under 2016.