Användarträffen 2015

Inbjudan till användarträff i Halmstad 2015-11-17–18 | Program

Material och presentationer från användarträffen i Halmstad den 17-18/11 2015.

 • Presentation av lärosäten och organisation, Håkan Tropp, Högskolan i Skövde PDF
 • Vad händer med mitt önskemål, Karin Eldholm, Högskolan i Skövde PDF
 • Hur har det gått med lärare i KursInfo på LNU, Cecilia Barne, Linnéuniversitetet PDF
 • Vad innebär nya Ladok för KursInfo, Annelie Södermyr, Högskolan Väst PDF

Användarträffen 2014

Vid användarträffen i Borås den 12-13/11 2014 var det över 63 deltagare från våra 7 lärosäten.

Inbjudan och program – användarträff 2014

Material och presentationer från användarträffen i Borås den 12-13/11 2014.

 • Testverksamheten inom KursInfosamarbetet – Johani Karonen & Maria Forslund, Högskolan i Skövde PDF
 • Hantering av önskemål och nyheter i version 1.1 – Håkan Tropp, Högskolan i Skövde PDF
 • Bibliotekets syn på Kurslitteraturhantering i KursInfo – Hanna Hallnäs & Lena Holmberg, Högskolan i Borås PDF
 • Lärar i KursInfo – Cecilia Barne & Madeleine Andrén PDF

Användarträffen 2013

Vid användarträffen i Skövde den 7-8/11 2013 var det över 60 deltagare från våra 7 lärosäten.

Inbjudan och program – användarträff 2013

Material och presentationer från användarträffen i Skövde den 7-8/11 2013.

 • Workshoplista
 • Högskolan i Skövde – Hur använder vi KursInfo på  PowerPoint | PDF
 • Högskolan i Halmstad – Processbeskrivning för att ta fram och revidera kursplaner PDF
 • Högskolan i Halmstad – Kartor kursplaner PDF
 • Högskolan i Jönköping – Presentation PowerPoint | PDF
 • Högskolan i Borås – Hur man arbetar med KursInfo på HB | Extern-lank