HÖGSKOLAN VÄST HAR GÅTT MED I VÅRT SAMARBETE KRING KURSINFO

Antalet lärosäten som är med i vårt samarbete kring KursInfo växer. Nu har även Högskolan Väst undertecknat samarbetsavtal och kommer under året att gå över till KursInfo som utbildningsdatabas. I och med detta är vi nu 8 lärosäten som samarbetar kring utveckling och förvaltning av KursInfo.

Under de kommande två åren står många lärosäten inför utmaningen att nuvarande Ladok kommer att ersättas med ett nytt (Ladok 3), vilket innebär att utbildningsdatabaser runt om i landet måste byggas om och anpassas för att kunna fungera med nya Ladok och det nationella antagningssystemet NyA. Detta är en av huvudorsakerna till att Högskolan Väst lämnar sin egenutvecklade utbildningsdatabas och väljer att samarbete med KursInfo.

KursInfo har i dag ingen direkt stark koppling till Ladok, vilket innebär att det inte kommer att behövas någon större ombyggnad av KursInfo när vi går över till nya Ladok. Däremot kommer metoden för överföring av information från KursInfo till Ladok och NyA att förändras radikalt och en ny teknik för detta kommer att införas. Detta arbete kommer att påbörjas under året så att vi kan vara klara när det är dax att gå över till nya Ladok. Övergången kommer att ske med start våren 2016 fram till 2017 för de flesta lärosäten, men både Linnéuniversitetet och Högskolan Väst är pilotlärosäten för införandet av nya Ladok, vilket innebär att de kommer att börja gå över till detta redan under 2016.