GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN HAR ANSLUTIT TILL SAMARBETE KRING KURSINFO

I dagarna har även Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) blivit medlemar i vårt samarbete kring KursInfo. Detta innebär att det nu är tio lärosäten som använder KursInfo som sin utbildningsdatabas och att samarbetet har vuxit från sju till tio medlemmar hittills under 2015.

Arbete pågår nu med att implementera KursInfo på Högskolan Väst och Konstfack och ett arbetet med detta kommer också inom kort att starta på GIH.

I slutet av maj genomfördes ett visionsarbete för att dra upp riktlinjerna för det fortsatta förvaltningsarbetet och ta fram en vision och Road Map för vad vi ska fokusera på den närmsta tiden och på lite längre sikt. Det som är högst prioriterat i vår Road Map är förutom att hjälpa våra nya medlemmar igång även anpassningarna inför övergången till nya Ladok och arbete med förändringar i vår databas och databasåtkomst.

I vecka 37 kommer version 1.4 av KursInfo att släppas.