VI VÄLKOMNAR ÖREBRO UNIVERSITET TILL KURSINFO

Under hösten har vi haft möjlighet att få välkomna Örebro universitet som det elfte lärosätet i KursInfosamarbetet. Nu påbörjas ett intensivt implementationsarbete då Örebro räknar med att kunna börja arbeta i systemet någon gång under våren.

Fler och fler lärosäten i samarbetet går nu in i nya Ladok och utvecklingen av KursInfo fokuserar just nu främst på att säkra upp systemet gentemot dessa lärosätens processer.

Under vecka 47 kommer version 1.13 av KursInfo levereras.

VI VÄLKOMNAR ÖREBRO UNIVERSITET TILL KURSINFO

Under hösten har vi haft möjlighet att få välkomna Örebro universitet som det elfte lärosätet i KursInfosamarbetet. Nu påbörjas ett intensivt implementationsarbete då Örebro räknar med att kunna börja arbeta i systemet någon gång under våren.

Fler och fler lärosäten i samarbetet går nu in i nya Ladok och utvecklingen av KursInfo fokuserar just nu främst på att säkra upp systemet gentemot dessa lärosätens processer.

Under vecka 47 kommer version 1.13 av KursInfo levereras.

VI VÄLKOMNAR ÖREBRO UNIVERSITET TILL KURSINFO

Under hösten har vi haft möjlighet att få välkomna Örebro universitet som det elfte lärosätet i KursInfosamarbetet. Nu påbörjas ett intensivt implementationsarbete då Örebro räknar med att kunna börja arbeta i systemet någon gång under våren.

Fler och fler lärosäten i samarbetet går nu in i nya Ladok och utvecklingen av KursInfo fokuserar just nu främst på att säkra upp systemet gentemot dessa lärosätens processer.

Under vecka 47 kommer version 1.13 av KursInfo levereras.

VI VÄLKOMNAR ÖREBRO UNIVERSITET TILL KURSINFO

Under hösten har vi haft möjlighet att få välkomna Örebro universitet som det elfte lärosätet i KursInfosamarbetet. Nu påbörjas ett intensivt implementationsarbete då Örebro räknar med att kunna börja arbeta i systemet någon gång under våren.

Fler och fler lärosäten i samarbetet går nu in i nya Ladok och utvecklingen av KursInfo fokuserar just nu främst på att säkra upp systemet gentemot dessa lärosätens processer.

Under vecka 47 kommer version 1.13 av KursInfo levereras.

VI VÄLKOMNAR ÖREBRO UNIVERSITET TILL KURSINFO

Under hösten har vi haft möjlighet att få välkomna Örebro universitet som det elfte lärosätet i KursInfosamarbetet. Nu påbörjas ett intensivt implementationsarbete då Örebro räknar med att kunna börja arbeta i systemet någon gång under våren.

Fler och fler lärosäten i samarbetet går nu in i nya Ladok och utvecklingen av KursInfo fokuserar just nu främst på att säkra upp systemet gentemot dessa lärosätens processer.

Under vecka 47 kommer version 1.13 av KursInfo levereras.