Användarträffen 2014

Vid användarträffen i Borås den 12-13/11 2014 var det över 63 deltagare från våra 7 lärosäten.

Inbjudan och program – användarträff 2014

Material och presentationer från användarträffen i Borås den 12-13/11 2014.

  • Testverksamheten inom KursInfosamarbetet – Johani Karonen & Maria Forslund, Högskolan i Skövde PDF
  • Hantering av önskemål och nyheter i version 1.1 – Håkan Tropp, Högskolan i Skövde PDF
  • Bibliotekets syn på Kurslitteraturhantering i KursInfo – Hanna Hallnäs & Lena Holmberg, Högskolan i Borås PDF
  • Lärar i KursInfo – Cecilia Barne & Madeleine Andrén PDF