ALLA LÄROSÄTEN HAR GÅTT ÖVER TILL NYA KURSINFO

Under föregående vecka tog även Högskolan i Halmstad det nya gränssnittet i bruk, vilket innebär att alla sju lärosäten nu har implementerat vårt nya KursInfo-gränssnitt. Övergången har gått relativt smärtfritt för samtliga lärosäten och nu kan vi med full kraft ägna oss åt att fortsätta vidareutveckla vårt nya gränssnitt med ny funktionalitet. Innevarande vecka pågår utveckling av sprint 3 och planering av sprint 4 kommer att göras i slutet av veckan. Leverans av KursInfo version 1.2 kommer att ske den 20 februari.