Migreringsrapport – KursInfo 2

Ditt namn

Din epost

Lärosäte

Ämne/Rubrik

Version av KursInfo 2 (t.ex 0.1)

Problembeskrivning (Hur yttrar sig problemet)

Felmeddelande

Bifoga fellogg 1 (max 10 Mb)

Bifoga fellogg 2 (max 10 Mb)

Kopia på buggrapporten skickas automatiskt till lärosätets medlem i förvaltningsgruppen.