Buggrapport KursInfo 2

Ditt namn

Din epost

Lärosäte

Ämne/Rubrik

Version av KursInfo 2 (t.ex 0.1)

Systemdel

Problembeskrivning (Hur yttrar sig problemet, vilka felmeddelanden visas)

Hur uppstod problemet (Händelser som ledde till problemet)

Bifoga fil 1 (max 10 Mb)

Bifoga fil 2 (max 10 Mb)

Operativsystem (Windows 10, Mac OS 11, etc.)

Webbläsare (Microsoft Edge, Google Chrome, etc.)

Kopia på buggrapporten skickas automatiskt till lärosätets medlem i förvaltningsgruppen.