Om KursInfosamarbetet

KursInfo är ett samarbete mellan 10 lärosäten kring en gemensam utbildningsdatabas.teamwork2

I samarbetet ingår:
Blekinge Tekniska Högskola
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan i Halmstad
Jönköping University
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Örebro Universitet
Malmö Universitet
Försvarshögskolan

Se på karta >>

Samarbetet drivs med gemensamt ansvar och administreras av Högskolan i Skövde.

Arbetet med KursInfo styrs övergripande av en styrgrupp bestående av en representant från resp. lärosäte. Dessutom finns en förvaltningsgrupp bestående av en systemförvaltare från resp. lärosäte som bereder och prioriterar krav och önskemål för utvecklingsarbetet. Utvecklingen av systemet sker av ett utvecklingsteam vid Högskolan i Skövde.

KursInfosamarbetet fungerar även som ett nätverk för utbildningsrelaterade och tekniska frågor. Via våra olika forum och e-postlistor har vi en stor och tät kontaktyta med andra medarbetare som arbetar med samma eller liknande frågor och är många som hjälps åt med att omvärldsbevaka förändringar inom området.

Varje lärosäte bidrar årsvis till förvaltningen av KursInfo med var sin del genom en grundavgift samt en avgift i förhållande till antal helårsstudenter i grundläggande högskoleutbildning.