KursInfo

Välkommen till KursInfo!

KursInfo är ett system för att hantera utbildningsrelaterad information lokalt på lärosätet och fungerar som ett försystem till bl.a. LADOK och NyA. KursInfo används av flera lärosäten som också samarbetar kring förvaltning och vidareutveckling av systemet sedan 2005. Allt utvecklingsarbete av KursInfo sker vid Högskolan i Skövde medan förvaltningsarbetet sköts av en styr- och förvaltningsgrupp där alla medlemmar har lika stort inflytande på förvaltning och utveckling.

I KursInfo hanteras all administration av:

  • Kurser och kursplaner
  • Litteraturlistor
  • Program och utbildningsplaner
  • Kurstillfällen
  • Programtillfällen
  • Kurspaket

pusselbitar

Läs mer om KursInfo